Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies

Estate planning

Wat is estate planning?
Niemand houdt zich graag bezig met zijn/haar overlijden. Zeker niet als men zich kerngezond voelt en nog midden in het leven staat. Vaak wordt er alles aan gedaan om tijdens het leven niet meer belasting te betalen dan noodzakelijk is. Helaas blijkt bij een onverwacht overlijden vaak dat de tijdens leven bespaarde belasting in schril contrast staat tot de erfbelasting, die moet worden afgedragen, omdat er geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de enige zekerheid in het leven die wij allemaal hebben: het overlijden.

Drs J.J.A. (Jeroen) Hems RB houdt zich bezig met specialistische advisering op het gebied van estate planning. Hij brengt samen met u de mogelijkheden in kaart om de totaal verschuldigde erfbelasting tot een minimum te beperken.

Welke vragen spelen daarbij onder andere een rol?
– Bent u gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden? Zo ja, is wijziging van de huwelijksvoorwaarden gewenst? Zo nee, is het wellicht verstandig alsnog huwelijksvoorwaarden op te stellen?
– Wordt er optimaal gebruik gemaakt van alle (fiscale) mogelijkheden en faciliteiten met betrekking tot uw onderneming?
– Hebt u een testament nodig of biedt de wettelijke regeling u voldoende houvast?
– Is het wellicht interessant om al tijdens leven uw vermogen over te dragen?

Ik heb al een testament…
Ook als u al een testament heeft, is het verstandig uw testament regelmatig te laten toetsen aan actuele wet- en regelgeving. Daarbij kunt u als vuistregel hanteren dat een testament eens in de vijf jaar getoetst moet worden. Naast gewijzigde wet- en regelgeving kunnen ook veranderingen in uw persoonlijke situatie aanpassing van uw testament “noodzakelijk” maken.

Is estate planning ook voor kleine vermogens?
Vaak wordt gedacht dat estate planning alleen interessant is voor mensen met een aanzienlijk vermogen. Dit is een onjuiste veronderstelling. In de eerste plaats omdat estate planning niet alleen gaat om het besparen van erfbelasting. In uw testament bepaalt u in eerste instantie wie recht heeft op uw vermogen bij uw overlijden. Daarnaast kunt u denken aan zaken als voogdij (bij minderjarige kinderen) en bewind. In de tweede plaats omdat ook bij “kleine” vermogens erfbelasting bespaard kan worden.