Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies

Administratieve dienstverlening

Financiële administratie
De basis voor een goede verslaglegging is de financiële administratie. U kunt deze geheel of gedeeltelijk door ons laten verzorgen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen uw financiële administratie in eigen beheer te voeren en daarbij zo nu en dan onze ondersteuning in te roepen.

 

Waar u ook voor kiest, wij beschikken over de kennis en kunde om u bij dit belangrijke onderdeel van uw onderneming optimaal te ondersteunen. Tevens dragen wij zorg voor tijdige indiening van de aangiften omzetbelasting.

Jaarrekeningen
De jaarrekening geeft u als ondernemer inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. Daarnaast heeft de jaarrekening een belangrijke informatiefunctie naar derden, waaronder banken en is het de basis voor diverse fiscale verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening helderheid verschaft omtrent uw financiële prestaties en uiteraard is samengesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Hiermee is uw jaarrekening een prima uitgangspunt voor het nemen van strategische beslissingen. Indien door u gewenst verzorgen wij tevens tussentijdse cijfers.

Starters
Voor starters staan wij klaar om onze ervaring in te zetten bij het maken van een ondernemingsplan en toetsing van de financiële haalbaarheid. Ook zijn wij erop gericht om risico’s zoveel mogelijk te onderkennen en waar mogelijk te minimaliseren. Tevens adviseren wij bij de inrichting en start van een eigen financiële administratie.